Информация за бисквитките

Как Michelin ползва бисквитките

Michelin се ангажира да защитава личните Ви данни и да бъде ясeн и прозрачeн за това каква информация събира и как я използва. Когато използвате нашата Интернет страница или приложения, предоставяни от Michelin, може да събираме информация посредством бисквитки, за да Ви различаваме от други ползватели на нашата Интернет страница или приложения. Настоящата политика обяснява целите, за които ние и наши партньори използваме бисквитки и сходни технологии и как можете да управлявате Вашите предпочитания относно бисквитките.

1. Кои сме ние и как можете да се свържете с нас?

Пълното ни наименования, съгласно закона, е Мишлен България ЕООД (« Michelin ») и когато Вие ползватедиректно Интернет страницата ни или услугите ни, ниe действаме като Администратор. Ако имате нужда да се свържете с нас, можете да го направите по различни начини:

Можете да ни изпратите имейл на dataprivacy_euc@michelin.com
Можете да ни изпратите писмо, адресирано до Мишлен България ЕООД, България, гр. София 1202, ул. Сердика 23.

2. Какво представляват бисквитките? 

Бисквитките са текстови файлове или софтуерни елементи, които записват информация, свързанa с използването на Интернет от крайното Ви устройство. Те са под контрола на Вашия браузър и понякога носят уникален и случаен номер.

Когато Michelin упоменава термина „бисквитки“, може да става въпрос за бисквитки или за сходни технологии, които се основават на достъпа до използваното от Вас устройство (компютър, таблет, смартфон), когато посещавате нашите Интернет страници. Трети страни като например наши партньори и доставчици на услуги може да използват бисквитки и сходни технологии във връзка с наши Услуги.

Бисквитките позволяват на Michelin или на неговите партньори, с качество на издател на бисквитки и за срока на тяхната  валидност, да разпознават Вашето устройство при всеки негов достъп до дигитално съдържание, което съдържа бисквитки от същия издавател.

3. Други политики, с които препоръчваме да се запознаете

Някои от сведенията, които се съдържат в бисквитките, не позволяват да бъдете идентифициран(а) пряко или косвено и не представляват лични данни. Други могат да позволят да бъдете идентифициран(а) и представляват лични данни,  които съответно са предмет на специална защита. За повече информация относно това как използваме, съхраняваме и поддържаме Вашите лични данни защитени и за  Вашите права Ви препоръчваме да се запознаете с нашата Политика за поверителност [вмъкнете хипервръзка] и Политиките за поверителност на партньорите ни, достъпни посредством Решението за управление на бисквитките. 

4. Защо Michelin използва бисквитки?  

Michelin търси постоянно нови начини за подобряване на своите Интернет страници, за да предложи на Вас, ползвателят на Интернет, по-добро обслужване и прежиявяване. Затова Michelin и неговите партньори използват различни видове бисквитки, както е посочено по-долу. За някои категории бисквитки по закон може да се изисква Вашето предварителното съгласие, преди бисквитката да бъде инсталирана на Вашето устройство (бисквитки от рекламен тип). Във всички случаи Вие имате контрол върху тези бисквитки. Така Вие имате възможността да ги откажете, инсталирате или изтриете.

5. Как Michelin Ви осведомява за бисквитките, които използва?

Когато посещавате за първи път Интернет страница или приложение на Michelin, Решението за управление на бисквитките Ви насочва към настоящата страница, която Ви предоставя цялата необходима информация за бисквитките, които се използват. Тази политика за бисквитките е достъпна и през бутона "бисквитки", разположен в долния край на нашата Интернет страница.

6. Как да откажете и/или премахнете тези бисквитки?

 а) Настройки на браузъра Ви

 Повечето браузъри Ви позволяват да контролирате бисквитките посредством настройките им, които могат да бъдат пригодени, за да отразят съгласието Ви за използване на бисквитки. Освен това повечето браузъри Ви позволяват също така да преглеждате и изтривате бисквитки. За да научите повече за настройките на браузъра си, молим да се запознаете с документацията, предоставяна от производителя на Вашия браузър.

За да научите повече за това как да настроите бисквитките, можете също така да посетите следната Интернет страница: https://youronlinechoices.com/

 б) Управлявайте предпочитанията си посредством Решението за управление на бисквитките

Michelin осигурява Решение за управление на бисквитките за управление на съгласието на потребителите на нашите Интернет страници или приложения относно бисквитките. Това решение прави възможно събирането, съхраняването и предаването на съгласията на ползвателите към Michelin и съответните партньори.

По време на първото Ви посещение на наша Интернет страница, информационен прозорец ще Ви позволи да посочите своя избор. Можете да приемете, да настроите, да откажете бисквитките или да се запознаете с политиката ни за бисквитките, като натиснете бутоните, достъпни в Решението за управление на бисквитките.

Можете да укажете своето предпочитание като цяло или поотделно, според предназначението на бисквитките, или дори според категорията на партньорите (доставчици). Имате също така достъп до политиките за поверителност на всичките ни партньори. Вие сте свободни да приемете или откажете бисквитки, но следва да имате предвид, че отказът може да направи разглеждането на нашата Интернет страница по-малко приятно, а съдържанието - пригодено за Вас в по-малка степен.

Вашето съгласие е валидно за срок, който не надвишава срока на съхранение на бисквитките, според предназначението им и за не по-дълъг срок, отколкото е необходимо, съгласно законодателството. По същия начин, ако откажете бисквитките, Michelin ще запомни Вашия избор и няма повече да Ви представя Решението за управление на бисквитките за определен период. При изтичането на срока на съхранение или ако изтриете бисквитките свързани със съхранението на избора Ви, решението за управление на съгласието ще Ви бъде предложено отново.

Каквото и да изберете първоначално, винаги можете да оттеглите Вашето съгласие или да промените Вашите настройки посредством Решението за управление на бисквитките [вмъкнете хипервръзка].

7. Какви видове бисквитки използва Michelin?

Бисквитките могат да бъдат класифицирани по различни начини:

Според срока им на съхранение бисквитките са:

Сесийни бисквитки: които се изтриват, щом потребителят затвори браузъра.
Проследяващи бисквитки: които остават на компютъра/устройството на потребителя за предварително определен период от време, според придадената им трайност и параметрите на Вашия Интернет браузър. Максималният срок на съхранение се определя според местното законодателство. В конкретния случай, продължителността на съществуване на бисквитка не може да надвишава 13 месеца след поставянето ѝ.  
Според домейна, към който принадлежат, те са:

Бисквитки от първо ниво: поставят се от уеб-сървъра на посетената страница и споделят същия домейн, в случая на Michelin или негови обработващи.
Бисквитки от трети страни: съхранявят се от домейн, различен от домейна на посетената страница. Те се поставят от трети страни, от партньори, които са упълномощени от Michelin (например рекламна агенция). Когато използват бисквитки, трети страни - партньори са отговорни за бисквитките, които използват. Приканваме Ви да се запознаете с техните политики за бисквитките, достъпни през нашето Решение за управление на бисквитките. Можете също така да използвате собствените им инструменти за управление на бисквитките, за да настроите предпочитанията си.
Според характеристиките, свързани с тяхното функциониране:

Бисквитките могат да служат за постигането на различни цели. Наименованието на категориите може да се различава между различните ползватели. За по-добро разбиране, Michelin ги определя спрямо категориите по-долу :

Абсолютно необходими бисквитки

Абсолютно необходимите бисквитки са бисквитки, които са крайно необходими, тъй като функционирането на Интернет страницата зависи от тяхното съществуване. Дезактивирането им причинява сериозни затруднения в използването на Интернет страницата или дори невъзможност да се ползват услугите, които тя предоставя. Множество предназначения се покриват от тези бисквитки. Те позволяват, например, да бъдат идентифицирани устройствата за комуникация, да бъдат номерирани пакети данни за изпращането на в желаната поредност, да бъдат засичани грешка в прехвърлянето или загуба на данни, да се запаметява съдържанието на кошницата за времетраенето на сесията, да бъде персонализиран изгледа на страницата (език, представяне на услуга) или също така за идентификация с услуга. 

Тези бисквитки позволяват също така запазване на направения от потребителите избор относно техните предпочитания за бисквитките, за да не бъдат повторно питани през определен срок от време.

Тези бисквитки се използват въз основа на законния интерес на Michelin. Тъй като те са абсолютно необходими за Вашето посещение, предварителното Ви съгласие не се изисква. Тези бисквитки НЕ се управляват от нашето Решение за управление на бисквитките.
 Да се попълни според използваните бисквитки

Функционални бисквитки

Функционалните бисквитки се използват за подобряване на качеството на Вашето използване на Интернет страницата. Те служат за запаметяване на изборите, които правите (Вашето потребителско име, запазване на последните опции за маршрут, например) и предоставят персонализирани услуги. Благодарение на тези бисквитки не е нужно да въвеждате определени данни всеки път, когато се свързвате към нашата Интернет страница или приложение. Те могат да запаметяват промените, които сте извършили по отношение на размера на текста, шрифта или други части от Интернет страницата, които могат да бъдат персонализирани.

Функционалните бисквитки няма да бъдат използвани, за да Ви се изпращат реклами нито на нашата, нито на други Интернет страници.

Имате свободата да ги приемете или откажете, но, ако ги блокирате, е възможно също така направени преди избори на услуги да не бъдат запаметени.

Тези бисквитки се ползват въз основа на Ваше предварително съгласие.

Бисквитки за статистика и измерване на посещаемостта

Бисквитките за измерване на посещаемостта помагат за разпознаване на посетители на Интернет страницата при техни различни посещения. Тези бисквитки събират само Интернет идентификационен номер на посетителя (конкретен за всяка бисквитка) и по никакъв начин не се използват за събиране на поименна информация, принадлежаща на посетителите. Събраните данни позволяват да бъдат предоставени статистически анонимни данни за посещения (брой посетители и посетени страници, времетраене на посещението, съобщения за грешка, брой посещения, честота на връщане...). Те подпомагат за подобряване на употребата на Интернет страниците на Michelin.

Бисквитките за анализ могат да бъдат инсталирани и управлявани от партньори.

Имате свободата да ги приемете или откажете, но ако ги блокирате, Michelin ще разполага с по-малко сведения, позволяващи подобряването на употребата на  страницата си.

Тези бисквитки се използват въз основа на Вашето предварително съгласие .

Бисквитки, използвани за  провеждането на целева реклама


Бисквитките за целева реклама и проследяване служат на трети страни за предоставяне на услуги, основно рекламни, както и за подобряването на ефективността на такива услуги. Тези бисквитки могат да записват страниците и сайтовете, които посещавате, и могат да събират лични данни, основно IP адреса на устройството, което използва потребителят. Събраните сведения могат да бъдат споделяни с трети страни.

Става въпрос, например, за бисквитки, които позволяват на рекламните агенции да предлагат реклами, въз основа на Вашите интереси, в зависимост от сърфирането Ви на Интернет страниците на Michelin, или които ограничават повторението на рекламите. Тези бисквитки изискват Вашето разрешение. В тези случаи на първата страница на сайта ще се явява ясно видим банер, с който се иска съгласието Ви за инсталиране на тези бисквитки.  

Michelin и трети страни-доставчици, сред които Google, използват както бисквитки от първо ниво, така и бисквитки от трети страни, за да събират данни, да оптимизират и разпространяват реклами в зависимост от осъществените посещения на сайта. Michelin и тези доставчици използват също така тези два вида бисквитки, за да определят съотношението между посещения на сайта и въдействието на рекламите, другите употреби на рекламни услуги и взаимодействията им с тези въздействия на реклами и тези рекламни услуги. Michelin и доставчиците му използват най-сетне тези два вида бисквитки, за да запаметят Вашите интереси и демографски данни, за да Ви предлагат целева реклама.

Бисквитки от социални мрежи, създадени от бутоните за споделяне в социални мрежи

Michelin използва т. нар. социални плъгини (по-долу: бутони), които препращат към социални мрежи като Facebook, LinkedIn или YouTube.  Когато посещавате нашата Интернет страница, тези бутони са дезактивирани по подразбиране, което означава, че те не изпращат каквато и да било информация към въпросните социални мрежи, без предприемане на действие от Ваша страна. Преди да можете да използвате тези бутони, Вие следва да ги натиснете, за да ги активирате. Бутонът остава активиран, докато го дезактивирате отново или изтриете Вашите бисквитки. Веднъж активирани, системата се свързва директно със сървъра на избраната социална мрежа. Съдържанието на бутона след това бива директно прехвърлено от социалната мрежа към Вашия мрежови браузър, който ги инкорпорира в Интернет страницата, която посещавате. Незабавно след активирането на бутон въпросната социална мрежа може да събира данни, независимо дали Вие използвате или не използвате бутона, Ако сте се свързали със социална мрежа, тя може да свърже Вашето посещение към тази Интернет страница към Вашата потребителска регистрация. Посещенията до други Интернет страници на Мишлен ще бъдат свързани, ако Вие също така сте активирали съответните бутони на тези страници. Ако сте член на социална мрежа и не желаете тя да свързва данните, събрани от посещението на нашата Интернет страница с информацията, предоставена, когато сте се присъединили към мрежата, Вие следва да се отпиете от въпросната социална мрежа, преди да активирате бутоните.  Молим да обурнете внимание, че ние не можем да въздействаме върху обхвата на данните, събрани от социалните мрежи посредством Вашите бутони. Приканваме Ви да се запознаете с изявлението за защита на личните данни, публикувано от въпросните социални мрежи за повече информация относно обхвата и целта на събирането на данни и как те обработват и използват тези данни, както и за правата и възможностите за настройка за защита на Вашите данни.

Тези бисквитки се ползват след Ваше предварително съгласие.

Използвате уеб браузър, който не се поддържа
Използвате интернет браузър, който не се поддържа от този уебсайт. Това означава, че някои функции може да не работят, както е предвидено. Това може да доведе до странно поведение по време на сърфирането. Използвайте или актуализирайте/ инсталирайте някой от следните браузъри, за да използвате пълноценно този уебсайт