ГУМИГУМИ ДИСТРИБУТОРИДИСТРИБУТОРИ СЪВЕТИСЪВЕТИ

MICHELIN ПО СВЕТА

МИСИЯ ЗА ПО-ДОБРА МОБИЛНОСТ

A MISSION FOR BETTER MOBILITYОще от създаването на компанията, целта на Michelin е да допринесе за повишаването на мобилността на хората и стоките и нещо повече – за социалния напредък. Нашата по-голяма цел е да отговорим на основните нужди на всеки човек да общува, споделя и открива.

Michelin е поела ангажимент да провежда всички свои операции по отговорен начин. Това включва предоставянето на все по-ефективни решения, които да отговарят на очакванията и стремежите на клиентите и акционерите, което означава да опазваме околната среда и същевременно да постигаме икономически целесъобразни операции.  

Всяко решение и действие, което Michelin предприема се основава на следните пет основни ценности:  
 • Уважение към клиентите
 • Уважение към хората
 • Уважение към акционерите
 • Уважение към околната среда
 • Уважение към фактите

ЗА КОМПАНИЯТА

COMPANY OVERVIEW

Мисията на Michelin е да повиши мобилността чрез прилагането на своите основни ценности: уважение към клиентите, уважение към хората, уважение към акционерите, уважение към околната среда и уважение към фактите.

Michelin заема водещи позиции на всички пазари на гуми*, както и на услуги, свързани с пътувания. Използвайки своето технологично лидерство, капацитет за иновации, висококачествени продукти и услуги и силни търговски марки, Michelin е в състояние да следва стратегия за глобално разширяване и подобряване на производителността във всички аспекти на бизнеса.

Някои основни факти за Michelin:
 • 111 700 служители (102 692 на пълен работен ден)
 • Повече от 187 милиона гуми и 13 милиона карти и пътеводители, произведени през 2016 г.
 • Нетни приходи от продажби: € 20.9 милиарда евро
 • Пазара на гуми за леки и лекотоварни автомобили: 80% от гумите, продавани на вторичен пазар
 • Пазара на гуми за тежкотоварни автомобили: 80% от гумите, продавани на вторичен пазар (за радиални гуми)
 • 68 завода в 17 страни
 • Търговско присъствие в над 170 страни

*С 16.3% дял от световния пазар по стойност. Източник: Tire Business, септември 2009 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ

ORGANISATION

За да разберат по-добре пазара и в отговор на нуждите на клиентите, групата Michelin е организирана в различни продуктови линии, всяка една от които е посветена на дадена сфера на дейност, със свой собствен маркетинг, развойна дейност, производство и маркетингови ресурси.

Гледайте тази анимация за подробен преглед на организацията на Michelin

MICHELIN ПО СВЕТА

MICHELIN AROUND THE WORLD

Научете всичко за Michelin Group. Посетете нашия корпоративен сайт