ГУМИГУМИ ДИСТРИБУТОРИДИСТРИБУТОРИ СЪВЕТИСЪВЕТИ

Човечето MICHELIN

Човечето Michelin, живото олицетворение на гумата

The Michelin Man, the living tyre

Създадено през 1898 г. от идеята на братята Мишлен и четката на талантливия художник Мариус Росион с псевдоним О‘Галоп, човечето Michelin бързо се превръща в огромен успех. То се развива непрестанно, за да бъде „в крак с времето“.

Запознайте се с развитието на човечето Michelin