ГУМИГУМИ ДИСТРИБУТОРИДИСТРИБУТОРИ СЪВЕТИСЪВЕТИ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДДРЪЖКА

Враговете на гумата

Michelin 18 V 2010

Враговете на гумата

Гумата има три основни врагове: физическите, природните и човешките фактори. Те включват: налягането на гумата, опасните повреди на пътя, дълбочината на протектора, климатичните условия, липсата на поддръжка, товара, скоростта и др. При толкова много врагове, точното определяне на срока на годност на гумата е почти невъзможно. Гумите Michelin са проектирани така, че да Ви служат в продължение на хиляди километри. Ако не се поддържат правилно, те ще бъдат подложени на по-голямо износване и повреди, както и на риска от значително намаляване на безопасността.

Кратък преглед на трите основни врагове на гумата:

Физически фактори

 • Стареене.
 • Износване и повреди (пробиви, разрези, удари, образуване на пукнатини/микропукнатини в протектора/страниците, издатини и т.н.).
 • Преминаване през дупки, бордюри, изкуствени неравности и т.н.

DeformationAged tyre

 

Човешки фактори

Environments
 • Липсата на редовни проверки на гумите за износване или повреди.
 • Неправилно налягане в гумите:
 • Недостатъчно налягане.
 • Пренапомпване.
 • Повторно напомпване на гума след като е била използвана в спуснато състояние или с много ниско налягане.
 • Липса на редовни проверки на дълбочина на протектора.
 • Експлоатация на гумата след като е достигната минимално допустимата дълбочина на протектора.
 • Използване на резервна гума с различен размер при скорост над 80 км/ч.
 • Игнориране на промените в поведението на превозното средство, свързани с загуба на налягане, шум и вибрации.
 • Комбиниране на различни видове гуми.
 • Неизвършване на проверка от страна на специалист в случай на повреда на гумите
 • Неизвършване на незабавна проверка след сериозни удари.
 • Стил на шофиране.
 • Каравани и ремаркета:
 • Използването на гуми, различни по вид и размер.
 • Неизпълнение на изискването за увеличаване на налягането в гумите за ремаркета и каравани.
 • При теглене: Неизпълнение на изискването за увеличаване на налягането в задните гуми на теглещото превозно средство.
 • Непоставяне на нов вентил при смяна на безкамерна гума.
 • Извършване на поправка на гумите в домашни условия, а не от специалист.
 • Самостоятелно извършване на окончателните поправки, а не от специалист.
 • Приемане на временните поправки като постоянно решение.
 • Експлоатация на гумите върху повредени, деформирани или модифицирани колела.
 • Използване на гуми и джанти с различни размери.
 • Самостоятелен демонтаж и/или монтаж на гуми, а не от квалифициран специалист.
 • Небалансиране на гумите след монтаж или смяна.
 • Монтаж на гуми със скоростни и товарни индекси, по-ниски от тези, които са предвидени от производителя на превозното средство.
 • Използване на различни от одобрените уплътнители.
 • Използване на летни гуми при студени и зимни климатични условия.
 • Неправилно съхранение и конфигурация на гумите

Природни фактори

 • Екстремни температури.
 • Дъжд, сняг и лед.
 • Масла и петролни вещества.

ОТКРИЙТЕ ПОДХОДЯЩИТЕ АВТОМОБИЛНИ ГУМИ MICHELIN

Въведете информация за вашия автомобил, размер гума или нужди за шофиране и ние ще ви дадем съвет.

Наскоро прегледани статии

Все още няма преглеждани статии

 • ЛЕК АВТОМОБИЛ
 • SUV - 4X4
 • ВАН – КАРАВАНА
Loader