ГУМИГУМИ ДИСТРИБУТОРИДИСТРИБУТОРИ СЪВЕТИСЪВЕТИ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДДРЪЖКА

Десет съвета за поддръжка на гумите

Michelin 18 V 2010

10 стъпки за безопасност на гумите

Гумите са единствената точка на превозното средство в контакт с пътя. Следователно е много важно да се запазят качеството и характеристиките на гумите, за да се гарантира както Вашата безопасност, така и Вашата мобилност. За да постигнете тази цел, ние Ви препоръчваме да следвате следващите препоръки.

1. Контактно петно

МАЛКА ПОВЪРХНОСТ С ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ

Тази част от Вашата гума, която реално е в контакт с пътя, не е по-голяма от човешка длан. Вашата безопасност, комфорт и икономия на гориво зависи от тази малка повърхност. Ето защо е важно не само да изберете подходящите гуми, но и редовно да ги поддържате, за да осигурите максималната им ефективност. Това е важно, защото гумите:
 • Са единствената връзка между автомобила и пътя
 • Носят цялата тежест на автомобила – тегло до 50 пъти по-голямо от тяхното собствено
 • Предават контролните действия при шофиране, като кормилно управление, ускорение и спиране, от автомобила към пътя
 • Се амортизират при всяко препятствие на пътя

2. Износване, дълбочина на протектора и показатели

Не всички нови гуми предлагат едни и същи показатели. Разликата между тях се увеличава с износването. Съвременните технологии, разработени от екипите на Michelin за научноизследователска и развойна дейност, ни позволяват да предлагаме ниво на работните характеристики и сцепление, близки до тези на нови гуми, през целия живот на нашите продукти до достигането на законовата граница на износване. Поради това ниво на показателите преждевременната смяна на гумите не дава гаранция за по-голяма безопасност и по-висока ефективност. Освен това трябва да се вземат предвид както очевидните финансови разходи, така и свързаните екологични разходи.

По закон минималната дълбочина на протектора в Европа е 1,6 мм в централните три четвърти от ширината на протектора и по цялата му обиколка. Проверете дълбочината на основните канали на протектора на няколко места по ширината и по обиколката на гумата, като използвате указания от производителя манометър. Освен това в основата на главните канали има разположени индикатори за износване. Когато протекторът се износи до нивото на тези индикатори, гумата е достигнала законовата граница и трябва да се смени.
Независимо как проверявате дълбочината на протектора, ако се доближава до законовата граница или ако имате някакви съмнения, гумите ви трябва да бъдат прегледани от специалист.

3. Налягане на гумите

ПРОВЕРЯВАЙТЕ НАЛЯГАНЕТО НА ВАШИТЕ ГУМИ ВСЕКИ МЕСЕЦ

Правилното налягане на гумите намалява риска от загуба на контрол над превозното средство. То също така предпазва гумите от преждевременно износване и непоправими повреди на вътрешната конструкция. Налягането в гумите може да спадне в резултат на малки дупки, естествено изтичане на въздух през компонентите на гумата, или дори от понижаване на температурите. Проверявайте налягането на Вашите гуми, включително резервната, всеки месец и преди всяко дълго пътуване, за предпочитане, когато гумите са студени (да не са били в експлоатация най-малко от 2 часа или след експлоатация на разстояние не повече от 3 км при ниска скорост). Ако извършвате проверката, когато гумите са горещи, трябва да добавите 0.3 бара (4.35 PSI) към номиналното налягане. Ежемесечната проверка на гумите е от изключително значение, защото:
 • Ниското налягане увеличава риска от повреждане на гумите
 • Налягане, завишено с 20%, може да намали пробега на гумата с около 10 000 км.
 • Правилното налягане спомага за намаляване на разхода на гориво


Препоръчителното налягане НЕ Е указано върху гумата. Налягането посочено върху страниците на гумите е тяхното максимално налягане. Препоръчителното налягане можете да откриете:

 • В ръководството за употреба на превозното средство
 • Върху стикерите на страничната врата до седалката на водача
 • В жабката до мястото на водача
 • От вътрешната страна на капачката на резервоара

4. Балансиране

ЗАПАЗЕТЕ БАЛАНСА ЗА ПО-ДЪЛЪГ ЖИВОТ

BalancingПравилното балансиране предотвратява преждевременното износване на Вашите гуми и елиминира вибрациите. То също така предпазва окачването, кормилната система и лагерите на Вашия автомобил. Колелата трябва да бъдат балансирани след всяко сменяне на гуми, след коригиране или премахване на противотежест, или при закупуване на нови гуми. Колелата не са добре балансирани, когато една област е по-тежка или по-лека от останалите. Това води до:

 • Неравномерно и бързо износване на протектора
 • Вибрации
 • Повишеното натоварване на предните детайли
 • Преждевременно износване на предните детайли

5. Регулиране на колелата

ОСИГУРЕТЕ СВОЯТА БЕЗОПАСНОСТ С ПРАВИЛНО РЕГУЛИРАНИ КОЛЕЛА И ОСИ

По време на шофиране е трудно да се определи дали колелата и осите са правилно регулирани. Но ако геометрията на окачването на вашия автомобил е неправилна, неговото управление може да бъде затруднено, а Вашата безопасност изложена на риск. Ако гумата е претърпяла удар с твърд предмет, като например бордюр или дупка, или сте забелязали неравномерно износване, моля, отидете до най-близкия магазин на Michelin, за да се направи цялостен преглед на гумата. Правилното регулиране е от изключително значение за:

 • Гарантирането на оптимално управление
 • Предпазването на гумите от неравномерни и/или бързо износване
 • Реализирането на икономии на гориво

6. Задни гуми

ЗА ПЪЛЕН КОНТРОЛ, МОНТИРАЙТЕ НОВИТЕ ГУМИ НА ЗАДНАТА ОС

Задните колела не са свързани с волана, което прави определянето на сцеплението по време на шофиране изключително трудно. Запазването на оптимална ефективност изисква редовни проверки на налягането и състоянието на гумите, особено при смяна на позицията на гумата, тъй като много превозни средства изискват различно налягане на предната и задната ос. От съображения за сигурност на задната ос винаги се монтират нови или най-малко износените гуми, за да се гарантира:
 • По-добър контрол при аварийно спиране или остри завои
 • По-малък риск от загуба на контрол над превозното средство, особено върху влажни повърхности
 • По-добро поведение на пътя, особено в трудни ситуации, независимо от това дали колата е с предно или задно предаване

7. Вентили

ВЕНТИЛИТЕ И ТЕХНИТЕ КАПАЧКИ ПРЕДПАЗВАТ ВАС И ВАШИТЕ ГУМИ

Tyre valveВентилите и техните компоненти обикновено са изработени от каучук и поради това са склонни към износване. Заменянето им с нови при закупуване на нови гуми е един евтин начин да предпазите Вашите гуми, Вашето превозно средство и вас самите. При висока скорост един напукан или повреден вентил може да се огъне под въздействието на центробежните сили, което ще доведе до загуба на въздух. Капачката на вентила е също толкова важна. Тя е основното херметично уплътнение и предпазва вентила от проникване на прах и мръсотия. Редовно проверявайте състоянието на вентилите и техните капачки, за да:

 • Поддържате уплътнението херметически затворено
 • Поддържате правилното налягане на гумите
 • Увеличете живота на гумите

8. Транспортиране и съхранение

ПРЕДПАЗЕТЕ ВАШИТЕ ГУМИ ОТ НАРАНЯВАНИЯ

Дори и когато не се използват, гумите могат да се повредят. Трябва да избягвате съхранението на демонтирани и ненапомпани гуми на купчини за дълги периоди от време или под други предмети. От съображения за сигурност, също така е важно гумите да се съхраняват далеч от открит огън, нажежени тела, както и вещества, които биха могли да предизвикат искри, електрически разряди (зареждащи устройства за акумулатори). При местене на гумите е препоръчително да се носят предпазни ръкавици. Гумите трябва да се съхраняват:  
 • В проветриво, сухо място с умерена температура, защитени от пряка слънчева светлина и дъжд
 • Далеч от химикали, разтворители или въглеводороди, които могат да променят структурата на каучука
 • Далеч от предмети, който могат да пробият каучука (остри метални и дървени изделия, и т.н.)

9. Ремонт на гуми

ПЪРВАТА СТЪПКА ПРИ РЕМОНТА НА ГУМИ? ОБАДЕТЕ СЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТ.

Tyre Repair

Когато е необходимо гумите да бъдат ремонтирани, трябва да се свържете с упълномощен дистрибутор или техник, който да ги демонтира и прегледа от вътрешната страна. Това е абсолютно необходимо, тъй като вътрешните повреди не се виждат, когато гумата е монтирана на колелото. Професионалистът ще:
 • Гарантира спазването на процедурите за монтаж, демонтаж, балансиране и напомпване на гумите, както и редовната смяна на вентилите.
 • Прегледа вътрешното състояние на гумата и ще открие евентуални повреди, които не се виждат, когато гумата е монтирана
 • Гарантира, че гумата е монтирана правилно, за да се оптимизира управлението и комфорта
 • Гарантира спазването на законовите изисквания и тези на производителя при избора на гуми: конструкция, размер, код на скоростта, товарен индекс, категория леки или лекотоварни автомобили
 • Гарантира спазването на работното налягане, препоръчано от производителя на превозното средство, производителя на гумата, или изисквано от съответните условия на експлоатация
 • Спазва инструкциите за монтаж и предупрежденията върху страницата на гумата (посока на въртене или монтаж)
 • Съобрази характеристиките на специфичните гуми (нископрофилни, аварийни, самоуплътняващи се гуми и т.н.)
 • Гарантира Вашата безопасност

10. Срок на експлоатация

ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ КОГА ДА СМЕНИТЕ ИЗНОСЕНИТЕ ГУМИ

Срокът на експлоатация на различните гуми варира значително и зависи от много фактори. Поради това точното прогнозиране на продължителността на живота на една гума е невъзможно. Гумата се състои от различни видове материали и каучукови смеси, които оказват влияние на нейните работни характеристики. Нейния живот зависи от множество фактори като климатичните условия, условията на съхранение, условията на експлоатация, както и много други. Ето защо ние препоръчваме на шофьорите да следят външното състояние и вътрешното налягане на гумите и да обръщат внимание на всички необичайни явления (вибрации, шум, дърпане на една страна), които могат да бъдат индикация, че гумите трябва да бъдат сменени.
Задължения на водача:
 • След пет или повече години в експлоатация гумите трябва да минават през основен преглед най-малко веднъж годишно
 • При смяна на гумите трябва да се спазват препоръките на производителя на превозното средство
 • Ако гумите не са сменяни от 10 години, считано от датата на производство, те трябва да бъдат сменени с нови, дори когато изглеждат използваеми и не са износени до нивото на индикатора за износване

ОТКРИЙТЕ ПОДХОДЯЩИТЕ АВТОМОБИЛНИ ГУМИ MICHELIN

Въведете информация за вашия автомобил, размер гума или нужди за шофиране и ние ще ви дадем съвет.

Наскоро прегледани статии

Все още няма преглеждани статии

 • ЛЕК АВТОМОБИЛ
 • SUV - 4X4
 • ВАН – КАРАВАНА
Loader