ГУМИГУМИ ДИСТРИБУТОРИДИСТРИБУТОРИ СЪВЕТИСЪВЕТИ

ВСИЧКО ЗА ГУМИТЕ

Отглеждането на каучукови дървета изхранва 30 милиона души годишно

Michelin 18 V 2010

Околна среда

Но прехраната на тези земеделски производители е застрашена от нарастващото обезлесяване. Производителите на гуми консумират близо 70% от световното производство на естествен каучук, така че от компании като MICHELIN зависи защитата и опазването на тези природни ресурси и осигуряването на баланс в култивирането на каучуковите дървета (Hevea).

В продължение на няколко десетилетия MICHELIN отглежда насаждения с каучукови дървета в Бразилия и Нигерия с площ от около 21 000 хектара, които задоволяват 12% от нуждите от естествен каучук на заводите на MICHELIN по света. За дългосрочното опазване на бразилските насажденията с Hevea от вредители, MICHELIN инвестира в програма за устойчиво развитие на селското стопанство с цел постигане на стратегически цели в обществената, екологичната и икономическата сфера. Местните фермери също така поддържат своите плантации като засаждат други култури, като какао и банани, между редовете с каучукови дървета.

Опазване на биоразнообразието в тропическите гори

MICHELIN създаде „екологични коридори“, които свързват трите части на Атлантическата тропическа гора, с цел създаването на цялостен ареал, включващ крайбрежието и вътрешните райони, с обща площ от 3000 хектара. Тази тропическа гора, която в миналото се простираше по цялото крайбрежие на Бразилия, сега обхваща едва 10% от първоначалния си размер, което я прави един от най-застрашените тропически гори в света.

Тясно сътрудничество с местните фермери

MICHELIN работи в тясно сътрудничество с местните власти и групите за опазване на биологичното разнообразие с цел създаването на тези коридори. Освен това, MICHELIN разработи фамилни плантации с каучукови насаждения като предостави малки съседни ферми (1000 семейства) с устойчиви сортове Hevea, създадени от съвместната програма за научни изследвания на MICHELIN и CIRAD (Международен център за селскостопански изследвания и развитие). На фона на повишаващите се цени на суровините, местната общност е наясно с предимствата на това да бъдеш производител, предоставящ гарантиран източник на доставки.

Ново селище

MICHELIN дари 18 хектара земя за изграждането на ново селище, наречено Нова Играпуина (Nova Igrapiuna), главно за работниците, събиращи каучука, и техните семейства. Селището е оборудвано с модерни пречиствателни съоръжения за вода и включва открити зелени площи, здравни заведения и училища.

Програма за повторно залесяване

След проучване на района и местните видове беше стартирана програма за повторно залесяване. Повече от 2700 дка от нашите каучукови плантации в Бахия, Бразилия, умишлено не се обработват с цел възстановяване на вековната гора, както и нейната флора и фауна. Проектът също така спомага за увеличаване популацията на застрашени животински видове и насърчава еко-туризма в областта около водопада с цел опазване на околната среда.

Повишаване на екологичното съзнание

В опит за опазване на екосистемата, MICHELIN помага за повишаване на екологичното съзнание сред местната общност в сътрудничество с различни организации (CETREL, BioBrasil и Tropical Nature Foundations). Можете да научите повече за тази програма за екологично образование на следния адрес: http://www.michelin-hevea.com

Биологически и селскостопански изследвания

В района на плантациите с каучукови насаждения, MICHELIN също така провежда биологически и селскостопански изследвания със следните цели:
  • Подобряване на технологиите за добиване на каучук от каучуковите дървета с цел намаляване на производствените разходи
  • Увеличаване на добивите
  • Подобряване на качеството на естествения каучук
  • Борба с болестите по каучуковите дървета

Борба с болестите по каучуковите дървета

MICHELIN работи в тясно сътрудничество с различни университети, научни и изследователски организации за по-ефективна борба с южноамериканската болест, причинявана от microcyclus ulei – гъбички, които атакуват листата на бразилските дървета Hevea, и които могат сериозно да застрашат плантациите в Азия и Африка. Плодовете на тези изследвания позволиха подбора и възпроизвеждането на тези сортове Hevea, които са по-устойчиви на нападения от паразити. В продължение на няколко години ние предоставяме на местните земеделски производители устойчиви на гъбички млади дръвчета. Само през 2006 г. ние дарихме 200 000 дръвчета.

Опазване на природните ресурси

Четирите плантации на MICHELIN в Нигерия също се основават на принципите за защита на околната среда. Петстотинте хектара дъждовни гори в района на плантацията при река Оссе (Osse), граничещи с Националния парк Окуму (Okumu) (защитен от 1999 г.), днес се считат за последния резерват с тропически гори в западната част на страната. Именно за тази плантация през 2002 г. MICHELIN получи наградата на Нигерийската фондация за опазване на околната среда (NCF) за най-екологична компания в Нигерия.

Рециклиране на използваните гуми

Днес, все по-малко и по-малко стари гуми попадат в сметищата. Хората все повече осъзнават вредите от този подход към околната среда и вследствие възникват все повече методи за рециклиране на използваните автомобилни гуми. Групата MICHELIN е сериозно ангажирана в борбата за опазване на околната среда и участва активно в съвместните действия в сектора за производство на гуми, насърчаващи рециклирането на стари автомобилни гуми. В Европа освобождаването от цели гуми чрез депониране в засипани със земя хвостохранилища е забранено със закон от 2003 г. насам, а това на нарязани гуми - от 2006 г.

Recycling

ОТКРИЙТЕ ПОДХОДЯЩИТЕ АВТОМОБИЛНИ ГУМИ MICHELIN

Въведете информация за вашия автомобил, размер гума или нужди за шофиране и ние ще ви дадем съвет.

Наскоро прегледани статии

Все още няма преглеждани статии

  • ЛЕК АВТОМОБИЛ
  • SUV - 4X4
  • ВАН – КАРАВАНА
Loader