ГУМИГУМИ ДИСТРИБУТОРИДИСТРИБУТОРИ СЪВЕТИСЪВЕТИ

Декларация за поверителност

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Michelin спазва личния живот и пространство на посетителите и ползвателите на неговите интернет страници.

Настоящият документ описва приетите от Michelin практики, свързани с личните данни, които той събира, тяхното използване и лицата, към които те се отнасят.

При все това, всяка интернет страница на Michelin има отделна цел и съдържа собствени характеристики. В случай, че за определена интернет страница на Michelin се изискват допълнителни лични данни, Вие ще бъдете информирани в съответната страница.

Лични данни

В най-общ смисъл, Вие можете да посещавате интернет страниците на Michelin, без да е необходимо да предоставяте лични данни.

С цел да отговори по най-добрия начин на Вашите нужди, възможно е Michelin да поиска от Вас да предоставени лични данни, които Ви касаят, например, за водене на кореспонденция, за обработка на молба …

Това се отнася за Ваши лични данни (име, адрес, телефонен номер, електронен адрес и др.) и други специфични сведения, като : идентификационно име, парола, или банкови данни.

Cъбиране на лични данни

Michelin събира лични данни само с конкретни, ясни и законни цели и впоследствие няма да използва тези данни по начин, несъвместим с тези цели.

Когато Michelin събира лични данни, той информира засегнатото лице в момента или преди събирането и във всички случаи преди да ги използва за определените цели.

Michelin са задължава да обработва и използва само данни, които са адекватни, валидни и достатъчни по отношение на целите, за които те се събират. Michelin ще взима всички необходими мерки за точността и, ако е необходимо, за актуализирането на обработваните лични данни.

Използване на събраните данни в интернет страниците на Michelin

Michelin използва лични данни за стриктно определените цели, за които тези данни са били поискани.

Като пример, Michelin може да поиска от Вас лични данни за :
  • да Ви предоставя информация за неговите продукти и услуги
  • да изпълнява и следи Вашите дейности
  • да участва в интерактивните действия на неговите интернет страници
  • да създава и развива търговски отношения с Вас
Michelin се ангажира да не използва Вашите лични данни за целите на търговско привличане на клиенти без вашето предварително съгласие.

Получатели на лични данни


Получателите на Вашите лични данни са ограничени изключително до лицата, упълномощени да имат достъп до Вашите данни поради техните функции.

Michelin може да предоставя Вашите лични данни на доставчици на услуги с цел разглеждане на Ваша молба. Те сключват договор за поверителност, в рамките на който са длъжни да спазват конфиденциалност и сигурност на данните, които получават и да ги използват само за нуждите на поверената им за изпълнение задача.

Освен това, Michelin се задължава да не продава, отдава под наем или прехвърля вашите лични данни на трети лица без вашето съгласие, освен в следните случаи: в приложение на съдебно, административно решение, за да спазва приложимото законодателство, за да защити правата и имуществото на Michelin.

Срок на съхранение

Michelin ще съхранява личните данни толкова дълго, колкото е необходимо по отношение на целите, за които те са били събрани или в срок, предвиден от действащото законодателство.

Право на достъп, на промяна, на премахване или на противопоставяне

Вие можете, във всеки един момент, да поискате от Michelin право на достъп до вашите лични данни.
Освен това, разполагате и с правото на промяна или на премахване на тези данни, както и с правото да се противопоставите на използването на вашите данни, въз основа на законова мотивация.

По отношение на търговското търсене на клиенти, вие можете да се противопоставите, без да е необходимо да се мотивирате.

За упражняването на тези права ви молим да се обърнете към webmaster на съответната интернет страница и/или към Privacy Officer.        

Сигурност на данните

Michelin прилага мерки за защита, за да осигури поверителността, сигурността и цялостта на Вашите лични данни. Достъпът до личните данни е ограничен до служителите, които имат право да ги ползват и които са длъжни да съблюдават правилата за конфиденциалност.

За интернет страница за продажба, събирането на банкови данни винаги се извършва в рамките на ефикасни и ясни методи за сигурност на плащанията : тези мерки могат да се състоят в кодиране SSL (при което данните са нечетливи за трети лица) по време на събиране или на прехвърляне на поверителни данни. Тези данни се използват само за целите на плащания онлайн и не се съхраняват.

Michelin следи Вашите лични данни да останат в тяхната цялост, да не бъдат изменяни и да не бъдат достъпни за трети лица.

Бисквитки

Michelin събира данни, отнасящи се до използването, от Ваша страна, на нашите интернет страници, за да предложи най-добрите услуги на посетителите и на ползвателите на тези страници, чрез използване на бисквитки, които представляват пакет информация, която Вашият интернет браузър изпраща до твърдия диск, когато Вие посещавате дадена страница. Бисквитките не позволят Вашето лично идентифициране. Регистрираните данни могат да бъдат посетените от Вас страници, датата и часа на посещение или други свързани с това данни.

Вие можете да зададете параметри на Вашия браузър, който да Ви предупреждава за наличието на бисквитки, като по този начин Ви оставя избор да ги приемете или да ги откажете. Освен това, Вие можете да параметрирате Вашия браузър да дезактивира бисквитките.

Международен трансфер на лични данни

Michelin е международна група, която притежава база данни в различни страни, в които е представен. Michelin може да трансферира Вашите лични данни в групата, от една в друга база данни или на външни партньори, намиращи се извън държавата, в която живеете.

Предвид факта, че нивото на защита на данни не е хомогенно в световен мащаб, ние предоставяме Вашите данни на дружества от групата Michelin или на дружества извън нея, находящи се извън Европейския съюз само ако тези дружества предлагат същото или сходно ниво на защита на личните данни.

За вътрешните трансфери в групата Michelin, са приети вътрешни правила, които регулират трансферите на данни, идващи от Европейския съюз. Когато кликнете върху  «BCRs», вие ще бъдете пренасочени към самите правила. 

За трансферите на данни извън групата се сключват договори с цел гарантиране на ниво на защита на данните, сходно с това на вашата държава, както и се спазват всички изисквания на националното законодателство за трансфера на лични данни към трети държави.

Интерактивни услуги

Някои от интернет страниците на Michelin предлагат интерактивни функции, като чатове, форуми... Ако желаете, Вие можете да използвате тези интерактивни функции, като попълните формуляр за регистрация. Този формуляр изисква от Вас определени лични данни като име, адрес, телефонен номер, електронен адрес … Тези лични данни се събират с цел подобряване на интерактивните функции и задоволяване на Вашите нужди.

Ползвателите, регистрирани за тези услуги, получават достъп до информацията, предоставена по време на регистрацията, която могат да променят или премахнат във всеки момент.

Непълнолетни лица

Интернет страниците на Michelin не са предназначени за лица под осемнадесет (18) години. Ако Вие сте под 18 години, Ви молим да не предоставяте лична информация без разрешението на Вашите родители.

Линкове към други интернет страници

Интернет страниците на Michelin могат да съдържат линкове към други страници. Michelin не контролира тези страници и не носи отговорност за тяхното съдържание или прилагани практики за конфиденциалност. Приканваме Ви да се информирате за политиките за защита на данните, прилагани от тези страници, преди да ги използвате или да им предоставяте лични данни.

Авторски права и марки

За повече информация, прочетете нашите условия за ползване.

Съгласие с настоящите практики

Използвайки тази интернет страница, Вие давате съгласието си за използване на тези практики. В случай на несъгласие с тях, Ви молим да не използвате тази страница и да не предоставяте никакви лични данни.

Изменения

Настоящите практики са актуализирани на 26 юли 2011 г.. Всяка промяна ще бъде публикувана тук и ще бъде валидна от момента на нейното публикуване. Следователно, ние Ви молим редовно да посещавате тази страница.