llp bg banner

Като част от преразглеждането на Регламента за обща безопасност, Европейският съюз предвижда допълнение към регламента за гумите. Общата цел, която си е поставил, е измерването на техните показатели в износено състояние.

ЗАЩО ТОВА ДОПЪЛНЕНИЕ Е ТОЛКОВА ВАЖНО?  

Понастоящем, европейският регламент, приложен към гумите, означава, че показателите за спиране на мокро се измерват единствено за новите гуми. Въпреки това, през целия експлоатационен живот на гумите, това ниво на ефективност, което е от критично значение за тяхната безопасност, намалява. Много производители разработват гуми, които са безопасни до достигането на индикатора за износване (1.6 мм). Но няма нищо, което би попречило на продажбата на гуми, чиито спирачен път би могъл да се влошава драматично по време на периода на тяхната употреба. Като предпазна мярка, липсата на регламент за показателите на износените гуми може да насърчи професионалистите и потребителите да сменят гумите преди те да достигнат своята законово установена граница на износване.  

КАКВО СЕ ЗАЛАГА НА КАРТА С ТОВА ДОПЪЛНЕНИЕ?  

llp bg banner red

Всяка година в Европа, смяната на гуми преди те да достигнат 1.6 мм* би могло да представлява 128 МИЛИОНА допълнителни ГУМИ***, генериращи 6.6 МИЛИОНА ТОНА CO²*** и 6.9 МИЛИАРДА ЕВРО** разход за автомобилистите. Освен подобряването на безопасността на пътя, този регламент ще предотврати ненужните разходи. Освен това, той ще допринесе за опазването на околната среда като се избегнат генерирането на отпадъци и емисиите на CO². 

*При равномерно износване на гумите и спазване на препоръките на производителя на гумите и на автомобила. В случай на съмнение се консултирайте със специалист.  
**Данните са взети от доклада на Ernst & Young, озаглавен «Планирането остаряване не е неизбежно» - май 2017 г.  
*** Съгласно вътрешните изчисления, извършени в Ладу (Технологичен център, Клермон-Феран, Франция): техническо комюнике от 27 септември 2016г, относно “Суровините, разхода на гориво и емисиите на CO2, свързани с ранната подмяна на гумите на леките автомобили”. 

michelin generic EN

michelin buget EN

michelin security EN

michelin environment EN

Използвате уеб браузър, който не се поддържа
Използвате интернет браузър, който не се поддържа от този уебсайт. Това означава, че някои функции може да не работят, както е предвидено. Това може да доведе до странно поведение по време на сърфирането. Използвайте или актуализирайте/ инсталирайте някой от следните браузъри, за да използвате пълноценно този уебсайт