Търсене на гума
Намерете дистрибутор

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

За Мишлен е важна защитата на Вашите лични данни и прозрачността и яснотата за това каква информация събираме и как я използваме. Тази политика обяснява как ще обработваме личните Ви данни, които събираме когато използвате нашата Интернет страница или наши електронни услуги.

Резюме

Молим Ви да се запознаете внимателно с настоящата политика, за да разберете нашия подход и практики относно Вашите лични данни и как ще ги използваме.

 1. Кои сме ние и как можете да се свържете с нас

 2. Нашите Интернет страници, за които се отнася настоящата политика за поверителност

 3. Длъжностно лице по защитата на данните

 4. Други политики, с които трябва да се запознаете

 5. Лични данни, които събираме от Вас

 6. Лични данни, които събираме за Вас от други източници

 7. Къде съхраняваме Вашите лични данни

 8. Как споделяме Вашите лични данни

 9. В какъв срок ще се съхраняват Вашите лични данни от нас

 10. Вашите права съгласно законодателството по защита на личните данни

 11. Какво можете да направите когато не сте удовлетворени от начина, по който използваме Вашите лични данни

 12. Относно сигурността на личните данни

 13. Промени в нашата Политика за поверителност

 

1. Кои сме ние и как можете да се свържете с нас

Нашето наименование (търговска фирма) е Мишлен България ЕООД и ние сме администратор на Вашите лични данни. Ако желаете да се свържете с нас, имате следните възможности:

 • Можете да ни пишете по електронна поща на dataprivacy_EUC@michelin.com.

 • Можете да ни изпратите писмо, адресирано до следния адрес: гр. София, район Оборище, ул. Сердика 23;

2. Нашите интернет страници, за които тази политика за поверителност се отнася

Информацията, изложена в настоящата политика за поверителност се отнася до всички Интернет страници на Мишлен.

3. За Консултант по защита на данните

Независимо, че всеки от нас в Мишлен е отдаден на защитата и уважението на Вашата поверителност, ние имаме Консултант по защита на данните за всички аспекти на личните данни при Мишлен. Вие можете да се свържете с Консултант по защита на данните чрез e-mail до dataprivacy_EUC@michelin.com.

4. Други политики и информация, с които Ви приканваме да се запознаете

Независимо, че тази Политика за поверителност съдържа цялата информация, от която имате нужда, за да знаете, как събираме и използваме Вашите лични данни на нашите Интернет страници, има информация в други източници, с които Ви молим да се запознаете.

Допълнителни политики за поверителност ако/когато случаят налага

Нашата политика за бисквитките (Cookies)

[Нашите общи условия за ползване на Интернет страницата]

Свързани платформи

Допълнителни политики за поверителност

Това е нашата основна Политика за поверителност при Вашето използване на нашите Интернет страници и електронни услуги и продукти, предлагани от Мишлен. Въпреки това, допълнителна информация за някои конкретни продукти и услуги може да се съдържа в (допълнителна) политика за поверителност. Молим Ви да се запознаете с тези политики когато се регистрирате или абонирате за тези продукти или услуги.

Нашата политика относно бисквитките (cookies)

Когато използвате нашите Интернет страници и други дигитални продукти и услуги, предоставяни от нас, можем да събираме данни за Вас чрез бисквитки (cookies), за да Ви различаваме от други потребители на нашите Интернет страници или на наши електронни продукти или услуги. Ние имаме отделна Политика за бисквитките (cookies), която обяснява използването на бисквитките (cookies) и целите, за които ги използваме. Молим Ви да прочетете нашата Политика относно бисквитките (cookies) тук : https://www.michelin.bg/cookies-policy.

Условията за ползване на нашите Интернет страници Ви информират за условията, при които можете да използвате нашите Интернет страници и които следва да бъдат разглеждани заедно с настоящата Политика за поверителност. Можете да се запознаете с Условията за ползване на нашите Интернет страници тук: https://www.michelin.bg/privacy-policy.

Свързани платформи

Нашите Интернет страници може, от време на време, да съдържат връзки към и от други Интернет страници и дигитални платформи на наши партньорски мрежи, свързани лица и рекламни компании. Ако последвате някой от линковете към някои от тези Интернет страници, молим да имате предвид, че тези Интернет страници имат техните собствени политики за поверителност и че ние не носим каквато и да било отговорност за тези политики. Молим Ви да се запознаете с тези политики преди да предоставяте лични данни на тези Интернет страници.

5. Информация, която можем да събираме пряко от Вас

Тази част урежда:
 • Как ние събираме личните Ви данни;

 • Категориите данни, които събираме;

 • Описание на това как планираме да използваме информацията, която сме събрали, и

 • Правните основания, на които се осланяме при обработката на събраните лични данни.

Ние можем да събираме и съхраняваме следната информация за Вас:

Когато ни предоставяте информация (например информацията, посочена в описаните по-горе случаи), в определени случаи ние може да Ви помолим да ни предоставите доброволно допълнителна информация. Тази информация ще бъде идентифицирана като пожелателна и ще бъде използвана, за да постигнем по-голямо разбиране на нашите клиенти и да приспособяваме услугите ни към тях.

6. Информация, която събираме за Вас от трети лица

 • Ние може да получаваме информация за Вас (напр. пълно име, длъжност при нашия съконтрагент, email адрес и телефонен номер), предоставяна от наши договорни партньори, юридически лица, ако Вие сте представител/лице за контакт, определено от такива юридически лица, за осигуряване на изпълнението на договор с Мишлен.
  Ние ще обработваме тези данни за нашия законен интерес, тъй като те ще ни дадат възможност да изпълним нашите договорни задължения и да комуникираме с нашите договорни партньори в конктекста на изпълнението на търговския договор. Освен, ако не Ви информираме за друго, ние ще използваме тази информация само за управление и администриране на договорните отношения с партньора, когото Вие представлявате.
  Данните ще бъдат запазени за срока на договора, освен ако Вашето дружество не посочи други лица за контакт/представители. Кореспонденцията с Вас обаче ще бъде запазвана за по-дълъг срок, доколкото това може да е необходимо за търговски или архивни цели, в зависимост от темата.

 • Ние може да получаваме информация за Вас, ако използвате която и да било от другите Интернет страници, които ние администрираме или други продукти/услуги, които предоставяме. Също така ние работим задълбочено с трети лица (включително, например, търговски партньори, подизпълнители на технически услуги и услуги за плащания, доставчици на анализи, доставчици на услуги по търсене на информация и агенции за оценка на кредитоспособността) и може да получаваме информация за Вас от тях.
  Правното основание за това обработване е нашият законен интерес, а именно – наблюдение и подобряване на нашата Интернет страница, продукти и услуги.

 • Информация от логовете на сървърите на нашите Интернет, например информация за Вашия компютър, като IP адрес, операционна система и тип търсачка (“Данни за ползване”). Тази информация се използва от нас за управление на системите и за анализ колко души използват нашите Интернет страници и дигитални платформи. Тази информация също така ни помага да предоставяме най-добрата онлайн инсфраструктура за Вашите онлайн активности.
  Правното основание за обработването е нашият законен интерес, а именно - наблюдение и подобряване на нашата Интернет страница, продукти и услуги.

 • Както посочихме по-горе, ние събираме информация, като използваме бисквитки (cookies) или други сходни технологии, съхранявани на Вашето устройство, за това как използвате нашата Интернет страница, дигитални продукти и услуги. Бисквитките (cookies) съдържат информация, която се предава на твърдия диск на Вашия компютър. Те ни помагат да подобряваме нашите Интернет страници и да Ви предоставяме подобрени и по-пресонализирани услуги. Може да прочетете нашата Политика за бисквитките (Cookie Policy) тук : https://www.michelin.bg/cookies-policy.

 • Ние също събираме информация от нашите страници в социални мрежи, включително харесвания, споделяния и туитове, както и относно съдържанието на страниците в социалните мрежи.

 • Информация, която намираме за Вас от други информационни източници с добра репутация. Тази информация ще се събира от публично достъпни записи, като например Търговския регистър.

7. Къде съхраняваме Вашите лични данни

Ние най-общо съхраняваме Вашите лични данни на местни сървъри. Може също така да прехвърляме Ваши лични данни извън България, както е посочено по-долу.

Международни трансфери на Лични Данни

Мишлен е международна група с бази данни в различни държави, в които извършва дейност. Мишлен може да прехвърля Вашите лични данни в рамките на гръпата към някоя от своите бази данни или към външни пратньори, които се намират извън Вашата държава.

Тъй като нивото на защита на личните данни е различно в различните държави, ние не прехвърляме Ваши лични данни към дружества от групата Мишлен или към трети дружества извън Европейския съюз, освен ако тези дружества не предлагат същите или сходни нива на защита на личните данни, каквито прилага Мишлен.

За трансфери в рамките на Мишлен, дружеството е приело правила, уреждащи трансфера на лични данни от Европейския съюз или Европейската икономическа зона. По Ваше искане, можем да предоставим повече информация за тези трансфери.

Трансферите на данни извън групата се подчиняват на договори, съдържащи разпоредбите на Европейската комисия за доставчици, установени извън ЕС, за гарантиране на сходно ниво на защита, като това във Вашата държава.

Независимо, че ние се ангажираме да запазваме сигурността на Вашите лични данни, предаването на данни онлайн чрез Интернет не е напълно сигурно. Ние, заедно с нашите доставчици на услуги, правим най-доброто, за да запазваме сигурността на Вашите лични данни, но предоставянето им е на Ваш собствен риск.

8. Споделяне на Вашите лични данни

Получателите на Вашите лични данни са ограничени изключително до хората, които имат нужда от тази информация, за да изпълнят своите задължения.

Ние може да споделяме Ваши лични данни, както следва:

 • В рамките на групата Мишлен
  Ние може да разкриваме Ваши лични данни на който и да било член на нашата група, което включва нашите дъщерни дружества, нашето главно холдингово дружество и неговите дъщерни дружества, до степента, необходима за същите цели като първоначалното обработване, уредено в тази политика.

 • На доставчици на услуги
  Мишлен може да споделя Ваши лични данни с доставчици на услуги, които Мишлен може да използва за обработване на Вашите искания или за предоставяне на услугите. Тези доставчици на услуги са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на личните данни, които може да получават и да ги използват само съгласно наши инструкции.

 • На публични органи
  Ако имаме задължение да разкрием или споделим Ваши лични данни, за да изпълним каквото и да било законово задължение, или за да изпълним или приложим нашите условия и други договори; или за да запазим правата, собствеността или безопасността на групата Мишлен, нашите клиенти или други.

 • Други случаи
  В случай, че продадем нашата дейност или активи, в който случай може да разкриваме Вашите лични данни на потенциалния продавач на тези дейности или активи.

9. Колко дълго запазваме лични данни

Като правило, ние няма да държим Ваши лични данни за каквато и да било цел или цели за по-дълъг срок, отколкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да изпълним каквито и да било правни, счетоводни изисквания или изисквания за отчетност.

При определяне на подходящ срок за запазване на личните данни, ние взимаме предвид количеството, характера и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от увреждането им при неоправомощено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ги обработваме и дали можем да постигнем тези цели с други средства и приложимите законови изисквания.

При определени обстоятелства Вие може да ни помолим да изтрием Вашите лични данни: вижте повече информация за правото на изтриване по-долу.

При определени обстоятелства може да анонимизираме Вашите лични данни (за да не могат повече да бъдат свързвани с Вас) за целите на проучвания и статистика, в който случай ни може да изпозлваме тази информация безсрочно, без да Ви уведомяваме за това.

Във връзка с предоставяните услуги по хостинг на Интернет страница, предоставяни от LinkbyNet, в някои случаи информация може да бъдат трансферирани извън ЕИЗ от дружества от групата на LinkbyNet във връзка с дейности по поддръжка, които ще се извършват в Канада (държава с достатъчно ниво на защита), Виетнам и Мавриций. Тези трансфери се регулират от Обвързващите корпоративни правила на Групата LinkbyNet Group.

10. Вашите права според законодателството за защита на личните данни

Законодателството за защита на личните данни Ви предоставя определени права във връзка с обработването на Вашата информация. Това са:

Правото на информация

Правото на достъп до Вашата информация

Правото на поправяне на Вашата информация

Правото на изтриване на Вашата информация

Правото на ограничаване на обработването

Правото на прехвърляне на информацията

Правото на възражение срещу обработването

Правото на информация

Вие имате право да бъдете информирани за това как събираме и обработваме Вашите лични данни, включително кои сме ние, как използваме Вашите лични данни и какви са Вашите права във връзка с Вашите лични данни. Ние сме събрали пълната информация, от която имате нужда в това уведомление за поверителност.

Правото на достъп до Вашите лични данни

Вие имате право на достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас. Ние може да потвърдим дали обработваме Ваша информация или не и да Ви предоставим достъп до Вашите лични данни.

Право да поправите Вашите данни

Ако Вашите лични данни са неточни или непълни, Вие имате право да поправите и актуализирате тази информация. Ако сме разкрили Ваши лични данни на което и да било трето лице, до степента, до която това е възможно, ние ще го информираме за всякакви актуализации, за които ни информирате. Вие може да актуализирате личните данни, която притежаваме за Вас, като се свържете с нас по начина, посочен в тази политика за поверителност.

Правото на изтриване на Вашите лични данни

Вие имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити или премахнати, когато няма причина да продължаваме да ги обработваме. Можете да поискате да бъдете забравени, когато данните повече не са необходими във връзка с целите, за които първоначално са били събрани или обработвани и когато сте оттеглили съгласието си за обработването им.

При определени ограничени случаи правото да бъдеш забравен не се прилага – ако искате да знаете кои са те, ни попитайте.

Право да ограничите обработването

Вие имате право да „блокирате“ или прекратите обработването на Вашите лични данни при определени обстоятелства като например когато поискате Мишлен да съхранява данни, които ние обикновено бихме изтрили за учредяването, упражняването или защитата на правни искове, в които сте въвлечени. Ако пожелаете от нас да прекратим използването на Вашите лични данни, ние ще преустановим всяко обработване с изключение на съхранение.

Право на преносимост на личните Ви данни

Ако сте ни предоставили личните си данни в структуриран, обикновено използван и четим по електронен път формат и ние ги обработваме на основание Вашето съгласие или договор, който сме сключили с Вас, Вие можете да поискате от нас да преместим или трансферираме Вашите лични данни при друг доставчик на услуги или да копираме Вашите лични данни за Ваши лични цели.

Право на възражение

Вие имате правото да поискате от нас да не обработваме Вашите лични данни за нашите законни интереси, включително за маркетингови цели. Ние обикновено Ви информираме (преди да събираме личните Ви данни), ако възнамеряваме да ги използваме за такива цели или ако възнамеряваме да разкриваме Вашите лични данни на някое трето лице за такива цели. Вие можете да се възползвате от Вашето право да попречите на такова обработване като посочите своя избор на определените места във формите, които използваме, за да събираме Вашите лични данни. Вие можете също да упражнявате правото си по всяко време да се свържете с нас на dataprivacy_EUC@michelin.com. Освен за цели, свързани с маркетинга, ние най-учтиво Ви молим да ни предоставите подробности относно основанията за конкретната ситуация, за да можем да оценим дали можем да уважим Вашето възражение или да Ви предоставим подробности как отговаряме на тези основания.

Вие можете да намерите допълнителна информация относно Вашите права по отношение на защитата на личните Ви данни при Комисията за защита на личните данни на https://www.cpdp.bg/.

11. Какво бихте могли да направите, ако не сте удовлетворени

Ние сме отдадени на защитата и уважаването на Вашата поверителност. Независимо от това, ако не сте удовлетворени от това как ние събираме и обработваме Вашите лични данни или просто желаете допълнителна информация относно Вашите права, можете да се свържете с нас по следните начини:

 • Можете да ни изпратите email на dataprivacy_EUC@michelin.com

 • Можете да ни изпратите писмо, адресирано до следния адрес: гр. София, район Оборище, ул. Сердика 23:

Ние ще работим заедно с Вас, за да разрешим всеки проблем, с който се сблъсквате и ще се стремим да отговорим на всеки Ваш въпрос колкото може по-скоро.

Вие също така можете да отправите оплакване до Комисията за защита на личните данни  – допълнителна информация можете да намерите тук https://www.cpdp.bg/.

12. Относно сигурността на личните данни

Мишлен е въвело в употреба мерки, за да защити поверителността, сигурността и целостта на Вашите лични данни. Достъпът до лични данни е ограничен до тези служители и доставчици на услуги, които имат необходимост от достъп до тези данни и които са били обучени, за да спазват правилата за поверителност.

На търговските страници на Мишлен банкова информация се събира за целите на ефективен, сигурен процес на плащане. Тези мерки може да включват SSL криптиране (имащо за цел да направи данните нечетими за други) по време на събирането или трансфера на поверителни данни. Тези данни ще се използват само за цели на онлайн разплащания и няма да се запазват.

Мишлен се задължава Вашите лични данни да не бъдат променяни, увреждани или достъпвани от неоправомощени трети лица.

13. Промени в нашата Политика за поверителност

Ние можем да променяме настоящата политика от време на време. Всички промени, които ние въведем в тази политика ще бъдат обявени на тази Интернет страница. Ако имате онлайн акаунт при нас, можем да Ви уведомяваме за всякакви промени по email или чрез Вашия акаунт следващия път когато влезете в него.