Търсене на гума
Намерете дистрибутор

Рециклиране на автомобилни гуми

Чудили ли сте се какво се случва с Вашите гуми след като ги смените? По-долу разглеждаме какво в действителност се случва при рециклирането на гуми и какво правят Michelin, за да насърчат рециклирането, докато в същото време не спират да се опитват да намалят въздействието на своите продукти върху околната среда.

Могат ли да се рециклират автомобилните гуми?

Независимо дали пътувате всекидневно или се отправяте на епични пътувания в провинцията през уикендите, след известно време по пътищата, в крайна сметка гумите Ви ще започнат да проявяват признаци на износване. Веднъж след като гумите Ви са се износили до дълбочина на протектора от 1.6 мм, те трябва да се сменят, за да си осигурите максимална степен на сигурност на пътя както и да спазите изискванията на закона.

Понякога се налага да ги смените по-рано от очакваното поради повреда или спукване ... Депониране на автомобилни гуми поради тази причина води до това, че всяка година в световен мащаб се подменят и евентуално изхвърлят около 30 милиона тона гуми [1]!

Но какво бихте направили, ако Ви кажем, че гумите могат да бъдат рециклирани? Всъщност, автомобилната промишленост е една от най-развитите в своя бранш по отношение на управлението на излезли от управление продукти. Днес, близо 88% [2] от излезлите от употреба автомобилни гуми се събират, като доста голяма част от тях се регенерират, което е доста впечатляваща цифра, имайки предвид, че само 14% от пластмасовите опаковки [2] се преработват чрез рециклиране.

За да намалят въздействието на своята продукция върху околната среда, още преди да се стигне до фазата на рециклиране, Michelin работят върху всеки един етап от експлоатационния живот на своите продукти.

От какво се правят автомобилните гуми?

Макар и да изглеждат прости, автомобилните гуми всъщност се изработват от над 200 различни материала . Те включват естествен и синтетичен каучук, въглеродни сажди и силициев диоксид, подсилващи пълнители, стоманени и текстилни подсилвания и химически агенти.

Каква е структурата на автомобилната гума?

Повечето автомобилни гуми се състоят различни слоеве, всеки един от тях допринасящ допълнително за сложността на процеса по тяхното рециклиране, тъй като производителите като Michelin работят върху разработването на иновативни методи и технологии за улесняване на повторната употреба на всички различни съставни елементи. Тези съставни слоеве обикновено включват синтетичен каучук, корди от текстилни влакна, метални корди, ...

Как работи рециклирането на автомобилни гуми?

Често процесът по рециклиране на каучуковата гума започва при търговеца на гуми, когато закарате автомобила си за смяна на износените гуми. Можете да занесете гумите си и директно в завод за рециклиране на гуми или в център за рециклиране на битови отпадъци. Възможно е обаче да има ограничение за броя на гумите и да трябва да заплатите такса.

Michelin работят активно върху своя принос в развитието на индустрията за рециклиране на гуми, като участват в системите за събиране на гуми в много страни по света.

Групата Michelin инвестира в рециклирането на гуми и разработва иновативни, революционни технологии в сътрудничество със своите партньори, за да превърне износените гуми или отпадъците в регенерирани суровини.
Enviro: пиролизна технология, която се използва за възстановяване на материали като технически въглерод, масла и газ.
Lehigh Technologies: технология, която позволява рециклирането на излезли от употреба гуми в микронизиран прах от каучук.
• Michelin координират или подпомагат програми за научноизследователска и развойна дейност като BlackCycle, която има за цел да разработи затворена верига за създаване на стойност от изходната суровина от излезли от употреба гуми до получаването на вторичните суровини (със 7 индустриални партньори, 5 организации за научноизследователска и технологична дейност (RTO) и иновационен клъстер, включващ 5 държави).

End-of-life recycling solution

End-of-life recycling solution

Рециклиране на гуми близо до Вас

За повече информация относно възможностите за рециклиране на гуми във Вашия район, можете да се свържете с местния съвет. Някои държави поддържат онлайн база данни, в която можете да потърсите най-близкият до Вас център за рециклиране, който разполага със съоръжения за депониране на автомобилни гуми.

Имате нужда от нови гуми? Открийте най-близкия до Вас дистрибутор на гуми MICHELIN!

Защо е важно да рециклираме на автомобилните гуми?

Изхвърлянето на автомобилни гуми чрез рециклиране или рециклирането на автомобилни гуми е само един от многото начини, по които можем да работим заедно, за да намалим въздействието върху околната среда на жизнения цикъл на гумите - от производството им до края на жизнения им цикъл.

Michelin използват принципите на екодизайна, за да ограничат въздействието на своите гуми върху околната среда на всеки един от етапите от техния живот - от доставката на суровини и производството им, през етапа на експлоатация, до рециклирането им.

Като част от своя Подход за цялостна устойчивост , Michelin предприемат действия в рамките на отрасъла съвместно със своите заинтересовани страни и браншови партньори към насърчаване рециклирането на гуми, докато в същото време продължават да работят в посока към намаляване на въздействието на техните продукти върху околната среда. Michelin са си поставили за цел до 2050 г. да разполагат с гуми, произведени от 100% устойчиви материали, като до 2030 г енергийната ефективност на гумите трябва да се повиши с 10% в сравнение с тази през 2020 г.

Действията на Michelin за намаляването на въздействието на техните продукти върху околната среда не се изчерпва само с това - те оптимизират транспортната логистика, разработват гуми, които намаляват потреблението на гориво и енергия, подобно на гумата MICHELIN e.PRIMACY, и работят с други производители за създаването на авангардни нови процеси за рециклиране, които ще помогнат отпадъците да бъдат превърнати в суровина.

Тази концепция за кръгова икономика се характеризира от чрез въведения от Michelin подход на “4R”: “Reduce, Reuse, Recycle and Renew” (Намаляване, повторна употреба, рециклиране и обновяване)

Чрез организиране на кампании за повишаване на осведомеността и съдействайки за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната среда свързано с излезлите от употреба автомобилни гуми, Michelin са си поставили за задача да развият сектора за рециклиране на гуми в световен мащаб. В Чили, например, Michelin е в процес на изграждане на първия си завод за рециклиране на гуми за индустриални моторни превозни средства, където ще се предлага завършен цикъл от услуги, т.е. събиране на стари гуми и повторно използване на регенерираните материали.

Научете повече за стратегията на Групата за устойчиво развитие и мобилност, която има за цел да превърне Michelin в една от най-иновативните, отговорни и високоефективни компании в света по отношение на всички поети от нея отговорности: икономически, екологични, социални и обществени, на michelin.com.

ИЗТОЧНИЦИ

[1] Източник: Проучване на Deloitte – TIP 2019 – 45 държави
[2] “Global ELT Management – A global state of knowledge on regulation, management
systems, impacts of recovery and technologies”, WBCSD & Tyre Industry Project