Търсене на гума
Намерете дистрибутор

Регулиране на геометрията, баланс на колелата: кога да го направим?

Неправилната геометрия  или баланс на колелата  представляват риск за Вашата безопасност и продължителността на живота на Вашите гуми, което води до разходи, които биха могли да бъдат избегнати. 

В настоящата статия ще разгледаме подробно какво представлява балансирането на колелата  и кога трябва да го направим. Ще разгледаме и последиците от неправилнатагеометрия на окачването  и начините на я коригираме.

Балансиране на колела

Какво представлява балансирането на колелата?

Когато говорим за баланс на колелата, всъщност имаме предвид комплектът гума+джанта. 

Говорим за наличие на дисбаланс на колелото, когато част от гумата или джантата е по-тежка или по-лека от останалите . Дисбалансът се създава именно от неравномерното разпределение на масата. 

Балансирането на колелата представлява интервенция, чиято цел е да се компенсира колелото с тежест, която да възстанови баланса и да оптимизира въртенето му.

Как се нарушава балансът на колелата?

Често, когато се монтират гуми, ако има дори и най-малък дисбаланс в гумата или колелото, последиците от това могат да се комбинират и да доведат до усилване на динамичния дисбаланс. 

Поради тази причина, т.нар. динамично балансиране /въртящ баланс/ трябва да се извършва систематично при всяка подмяна или повторен монтаж на гуми.Балансирането е свързано с монтажа. То се извършва систематично от механика, който монтира Вашите гуми.

Защо е важно да поддържаме баланса на колелото?

Ако е достатъчно голям, всеки дисбаланс в комплекта колело/гума, при определени скорости може да създаде вибрации в окачването и шасито на автомобила. Освен, че правят шофирането неприятно, тези вибрации ускоряват износването на протектора на гумата и на елементи от окачването на автомобила. Преждевременното износва води до повишени разходи, тъй като гумата ще трябва да бъде сменена преди да е дошло времето ѝ.

Балансирането на колелата гарантира, че ще избегнете неудобството от неприятните вибрации в автомобила и преждевременните разходи за подмяна на неравномерно износена гума.

Признаци за нарушен баланс на колелата 

Ключов сигнал е наличието на вибрации по време на шофиране, които причиняват дискомфорт.Можете да усетите вибрациите във волана, пода, таблото или седалките.

Понякога дисбалансът се усеща само при достигане на определена скорост, която се явява естествената честота на вибриране в системите на окачването и конструкцията на автомобила, например.  

When should I have my wheels balanced?

Балансирането е необходимо винаги, когато монтирате гума. Ако сте ударили колело, например в бордюр, е възможно да сте повредили джантата и колелото да има нужда от коригиране на баланса. При съмнения за наличие на дисбаланс, отидете в специализиран сервиз за диагностика.

Как се извършва балансирането на колелата ?

Механикът използва балансираща машина, която открива местата с нарушен баланс в комплекта гума/джанта. След това, за да компенсира дисбаланса, механикът поставя балансиращи тежести от вътрешната или от външната страна на джантата, на посочените от машината места.
- При стоманена джанта: механикът прикрепва тежестите за баланс чрез кука в краищата на джантата.
- При алуминиева джанта: механикът поставя самозалепващи се тежести от вътрешната страна, за да избегне нараняване на джантата.

Сервиз за балансиране на колелата близо до мен

Ако сте забелязали вибрация или желаете да смените гумите си, можете да намерите най-близкия до Вас механик като използвате нашата Търсачка на дистрибутори.

Регулиране на геометрията на окачването

Какво представлява регулирането на геометрията на окачването?

За разлика от балансирането, при което обикновено става дума за съвкупността гума/колело, регулирането на геометрията всъщност се отнася до окачването на автомобила. Регулиране на геометрията на окачването на Вашия автомобил означава коригиране на ъгъла на позициониране на колелата според спецификациите на производителя. Процесът включва коригиране на геометрията на окачването на автомобила и на страничния ъгъл, както ще обсъдим подробно по-долу. Това е сложна операция, която трябва да бъде извършвана от специалист.

Признаци за нарушена геометрия на окачването

Сигнали, които алармират за наличие на проблем с геометрията на окачването санеравномерното износване на протектораили намален експлоатационен живот на гумата.

Например, ако забележите, че износването на гумата в раменната част е по-голямо, отколкото другаде, тогава се налага геометрията на окачването на ходовата част да бъде проверена и, ако е необходимо, да бъде извършен реглаж.

Снимките показват зоните на гумата, които се  засягат при лоша геометрия:"

(1) Показател за нарушена геометрия е назъбване на протектора с изпъкване на ръбовете.
(2) Ускорено износване само от едната страна на протектора, отвътре или отвън, показва отклонение в страничния ъгъл.

Неправилната геометрия може да доведе до:

•    променено поведение на автомобила, и по-специално по-лошо сцепление с пътя, което компрометира безопасността на пътниците (носене на превозното средство настрани ).
•    преждевременното износване на Вашите гуми изисква смяната им по-рано от очакваното
•    прекомерен разход на гориво.

Как се нарушава геометрията на окачването ?

Неправилната геометрия може да бъде резултат от сблъсък с бордюр, влизане в дупка или  по-сериозна ситуация, като катастрофа.

Защо е важно да регулираме геометрията на окачването?

Правилно регулирана геометрия на окачването спомага за оптимизацията на управляемостта на автомобила и удължаването на експлоатационния живот на гумите.

Освен това, спестявате пари, тъй като :

•    експлоатационният живот на гумите Ви се удължава
•    разходът Ви на гориво е по-малък.

Как да регулираме геометрията окачването?

Процедурата трябва да бъде извършен от специалист, разполагащ с подходящото за това оборудване. Той извършва необходимите корекции съгласно препоръките на производителя така, че да оптимизира поведението на автомобила

По време на диагностиката на геометрията се извършва проверка на различни показатели, включително на надлъжния ъгъл и на страничния ъгъл, които имат пряко въздействие върху продължителността на живота на гумите.

1/ Подравняване или сходимост

Подравняването или сходимостта се отнасят до колелата на една и съща ос.

Наляво: предните колела имат “затворена” сходимост: гумите са насочени навътре.
Надясно: предните колела имат “отворена” сходимост: гумите са насочени навън

Left -В страните с дясно движение се случва обратното. Водачът компенсира като върти волана надясно, което износва преждевременно дясната гума. 

Right - В страните с дясно движение, наклонът на пътя дърпа автомобила надясно. За да компенсира, водачът завърта волана леко наляво. В този случай, лявата гума се износва най-много.

2/ Страничен наклон

Страничен наклон е ъгълът на наклон на колелото спрямо вертикала навън, гледано от предницата на автомобила.
Left - Отрицателен страничен наклон  

Right - Положителен страничен наклон 

Ако наклонът на колелото е прекалено голям, износването ще бъде неравномерно. 

- Положителен страничен наклон имаме, когато горната част на колелото е наклонена навън от автомобила.  Прекалено големият положителен страничен наклон води до износване на външните ръбове на гумите

- Отрицателен страничен наклон имаме, когато горната част на колелото е наклонена към автомобила.  Прекалено големият отрицателен страничен наклон води до износване на вътрешните ръбове на гумите.

Ъгълът на страничен наклон се проектира и регулира за всеки автомобил, за да може гумите да прилепват възможно най-плътно към настилката при прав участък и по време на завой.  Ако разликата в страничните ъгли на предните колела е прекалено голяма, автомобилът започва да придърпва на една страна. 

Кога трябва да проверим геометрията на окачването на автомобила си?

Препоръчително е да проверите геометрията на окачване, ако сте забелязали, че гумите Ви се износват неравномерно, при промяна на маневреността или насочването и при монтаж на нови гуми.

Гумите се оглеждат за износване по време на техническия преглед на автомобила. Ако механикът забележи необичайно износване, може да Ви посъветва да проверите реглажа.

Сервиз за регулиране на геометрията на окачването близо до мен

Използвайте нашата търсачка на дистрибутори: тя ще Ви помогне да да намерите най-близкия до Вас механик / гумаджия.