Търсене на гума
Намерете дистрибутор

Разчитане на “товарен индекс” и “скоростен индекс” на гумата

Какво означават понятията товарен индекс и скоростен индекс? Трябва ли да се съобразяваме с тях, когато сменяме гумите си? Намерете отговорите на въпросите си в тази статия.

Какво означаватобозначенията на гумите?

Автомобилните гуми са маркирани върху страницата с различни буквено-цифрови обозначения (код), които Ви позволяват да разберете редица неща, свързани с тях. (Научете се да разчитате маркировката върху гумите)

Част от този код се отнася до товарния индекс и скоростния индекс на гумата, които са посочени съответно с цифра и буква.

Възможно е обозначенията на гумите да се съдържат в ръководството за експлоатация на автомобила или да са посочени върху стикера във шофьорската врата.  Тази информация описва препоръчваните от производителя гуми за Вашия автомобил.

Какво означават тези  обозначения? Трябва ли да се съобразявате с тях, когато сменяте гумите си? Ще обсъдим това в тази статия.

Товарен индекс

Какво представлява товарния индекс?

Товарният индекс е цифров код, съответстващ на максималния товар (в кг), който може да носи дадена гума.  Товарният индекс и съответстващото максимално натоварване са изброени в стандартна таблица.

За да определите максималния товар, който Вашата гума може да понесе, или препоръчвания от производителя на Вашия автомобил товарен индекс, направете следното:

1 - Открийте товарния индекс

Върху страницата на Вашата гума ще намерите поредица от цифри и букви, изглеждащи така:

Освен това, индексът може да се намери и върху стикер, поставен от вътрешната страна на шофьорската врата или в ръководството за експлоатация на Вашия автомобил.

Цифрите и буквите са различни за всяка гума. Те посочват размерите, товароносимостта и скоростния индекс на гумата.

Нека видим какво означава този код:

Широчина на гумата

Височина на гумата

Диаметър на гумата

Товарен индекс на гумата

Скоростен индекс на гумата

205

55

R17

91

V

Обърнете внимание, че гумите с един и същи размер могат да имат различни товарни и скоростни индекси. Ето защо, преди да смените гумите си, е от изключително значение да разберете техния размер, скоростен индекс и товарен индекс.

В посочения пример, товарният индекс на гумата е 91

2 - Таблица за товарните индекси на гумите

След като сте отбелязали рейтинга на натоварване на гумите, можете да намерите максималното единично натоварване на гумата, за което се отнася, като се консултирате с тази таблица:

В нашия пример виждаме, че товарният индекс 91 съответства на максимално натоварване от 615 кг.

Какво означава означението XL върху гумите?

Някои гуми са обозначени и с XL. Това означава “Extra Load”(повишена (допълнителна) устойчивост на натоварване)

Това просто означава, че гумата е подсилена, за да може да понесе по-големи натоварвания от стандартните гуми със същия размер. Този тип гуми обикновено се използват за по-тежки автомобили, например SUV. 

Мога ли да премина на гума с по-високтоварен индекс ?

Както споменахме по-горе, гумите от един и същ размер могат да имат различни товарни индекси. При подмяна на износените гуми се препоръчва да се поставят гуми с оригиналния товарен индекс (и скоростен индекс), както и с оригиналните размери.

Така или иначе, “който може повече, може и по-малко” и, разбира се, е възможно да оборудвате автомобила си с гуми, които имат по-висок товарен индекс от спецификацията на производителя. Не е задължително, обаче, да можете да превозвате по-голям товар от оригиналния, посочен от производителя, тъй като съществува ограничение за максимално допустимото натоварване на оста на вашия автомобил, което не зависи от товароносимостта на гумите.

А размера? Възможно ли е да се смени?
Можете да намерите отговора на този въпрос в нашата статия за промяна на размера на гума.

Скоростен индекс

Какво представлява скоростния индекс?

 Скоростния индекс на гумата посочва максималната скорост, до която гумата може да издържи максимално допустимото за нея натоварване.

Върху страницата на Вашата гума (или на стикера от вътрешната страна на шофьорската врата, или в в ръководството за експлоатация на Вашия автомобил), скоростният индекс е обозначен с буква точно до обозначението за товарен индекс.

Тук символът на категорията на скоростта e „V“ 

Таблица за категорията на скоростта на гумата

За да разберете на каква скорост съответства индекса, просто проверете в таблицата за за категорията на скоростта на гумата по-долу:

Например, ако гумата е със скоростен индекс V, тогава максималната скорост, на която може да устои е 149 mph (240 km/h).

Мога ли да премина на гума с по-висок скоростен индекс ?

Когато гумите Ви се износят, е напълно възможно да ги замените с гуми с по-висок скоростен индекс от този, посочен върху старите гуми. Въпреки това, никога не бива да монтирате гуми с по-нисък скоростен индекс, освен ако не монтирате гуми със зимни характеристики, като например зимни гуми или всесезонни гуми, както е разгледано по-долу.

Избор на зимни гуми с по-нисък скоростен индекс

Ако използвате гуми със зимни характеристики (обозначени с 3PMSF : като зимни гуми или всесезонни гуми), скоростният индекс може да бъде по-нисък от този на летните гуми или на оригиналните гуми, монтирани при производството на Вашия автомобил. Защо това е възможно? Гумите със зимни характеристики са проектирани по различен начин за шофиране при тежки климатични условия (заснежени, заледени пътища и т.н.) и може да нямат същия скоростен индекс.  Въпреки това, по принцип през зимата се шофира с по-ниска скорост, отколкото на сухи пътища с летни гуми.  В Обединеното кралство скоростният индекс на гумите със зимни характеристики ще надвишава национално приетите ограничения на скоростта.  Във всички случаи, водачът е длъжен да ограничи скоростта на автомобила си, така че да не превишава максималната скорост на гумата.

Опростени товарни и скоростни индекси на гумите от гамата CrossClimate на MICHELIN

Изправени пред предложение, което се превърна в сложно и диверсифицирано предизвикателство, Michelin решиха да опростят товарните и скоростните индекси за всесезонната си гама гуми CrossClimate [Връзка към “CC2 TDP”], която предлага един единствен товарен и скоростен индекс за всеки размер гума, покриващ всички нормални изисквания за натоварване и скорост на гумите от този размер.

Гамата CrossClimate Ви предлага отлични характеристики както през зимата, така и през лятото.

Намерете най-добрата гума за вашия автомобил
Търсене на гума
Търсене на гума