Търсене на гума
Намерете дистрибутор

Какво е правилното налягане в гумите за моите Зимни Гуми?

Поддръжката на вашите гуми, особено по отношение на налягането в гумите, е извънредно важна за безопасното шофиране. Научете относно правилното налягане за вашите зимни гуми.

Кога трябва да проверя налягането на гумите си ?

С течение на времето гумите губят въздух по естествен път, което означава, че редовно трябва да коригирате налягането в тях (ние препоръчваме ежемесечно), независимо от вида на гумите (летни, зимни или всесезонни). Периодичните проверки на налягането ще гарантират също така, че ще забележите необичайната загуба на налягане в дадена гума в сравнение с останалите, което може да е индикация за изпускане на въздух.

Препоръчва се също така да проверявате налягането в гумите, преди да потеглите на дълъг път или ако автомобилът е тежко натоварен. Не забравяйте да измервате налягането в гумите, когато те са „студени“ (след като сте пътували с автомобила по-малко от 3 км).

Коригирайте налягането в гумите за зимата

Зимните температури оказват директно влияние върху вашите гуми: когато температурата пада, налягането в гумите също пада.

Проверявайте налягането в гумите ежемесечно, за да правите нужните корекции.

Зимни Гуми: Уверете се, че коригирате налягането в гумите в правилните условия!

Следете температурата, докато напомпвате зимните си гуми.

Ако коригирате налягането в гараж, където вътрешната температура е положителна (напр. 18°C), докато външната температура е отрицателна (напр. -2°C, за разлика от 20°C с температурата в гаража), препоръчваме да добавяте по 0,2 bar към препоръчваното от производителя налягане.

Тази корекция ще компенсира разликата между по-високата вътрешна температура и по-ниската външна температура и ще гарантира, че налягането във вашите зимни гуми е добре адаптирано за шофиране в зимни условия. Ако коригирате налягането на вашите гуми на открито, спазвайте препоръките за номиналното налягане на производителя

Най-важното, което трябва да знаете за шофирането през зимата

От ключово значение е да се спазва налягането в гумите, препоръчано от производителя на вашия автомобил. Можете да намерите нужната информация на едно от следните места:

  • в самия автомобил (върху врата на автомобила или под капачката на горивния резервоар;

  • в ръководството за експлоатация на автомобила;

  • в препоръките на производителя или в професионално автомобилно ръководство.

Недостатъчното налягане може да повлияе значително върху маневреността на автомобила и да доведе до неравномерно износване на гумите. Същото важи и за прекомерното налягане. Редовните проверки на налягането в гумите свеждат до минимум износването на вашите гуми.

Намерете най-добрата гума за вашия автомобил
Търсене на гума
Търсене на гума

Други статии, които може да ви интересуват

Как да проверите износването на вашите зимни гуми

Как да проверите износването на вашите зимни гуми

Мога ли да променям товарния и скоростния индекс на моите зимни гуми?

Мога ли да променям товарния и скоростния индекс на моите зимни гуми?