manufacturing

Производство и рециклиране на гуми

Полезни съвети и препоръки за гуми за леки автомобили, SUV автомобили и ванове

Гумите: четири каучукови пръстена, които имат способността да изминат хиляди километри, да носят тежки товари и да да се движат по каменисти, мокри, заснежени или заледени пътища Как се произвеждат гумите? Как рециклирането на гуми се отразява на нашия производствен процес? Намерете отговорите в тази статия.

Производство на гуми

manufacturing full
От суровината до гумите

За да произведем нашите гуми, ние започваме с повече от 200 суровини, като се грижим да използваме все по-устойчиви материали.

Първата стъпка е от тези суровини да се създадат материали с доста специфични механични и химични свойства. Именно тези свойства ни позволяват да постигнем добри технически характеристики. И по-конкретно: добро сцепление, здравина и устойчивост.

От така създадените материали ние проектираме композитен продукт, с който се стремим да постигнем две цели:

1 - Свеждане до минимум на използвания материал 
Тъй като колкото по-малко материал използваме, толкова повече ограничаваме въздействието на гумата по време на целия ѝ жизнен цикъл .

2 - Постигане на максимални технически характеристики
Конструкцията на нашите гуми включва комбиниране на тези материали по възможно най-рационалния начин, извеждайки присъщите им свойства на най-високо ниво.

Оптимизация на въздействието върху околната среда и условията на труд

Стремейки се към постигане на качество, нашата индустриална производствена система е организирана така, че:

●    да се оптимизира въздействието върху околната среда Амбицията ни е до 2050 г да постигнем въглеродна неутралност на цялата производствена база. От 2010 г. насам сме постигнали значителен напредък в тази посока. Нашата цел за 2030 г. беше одобрена от SBTi (Научнообосновани цели) като амбициозна и съответстваща на целите на Парижкото споразумение, а впоследствие тя стана даже още по-амбициозна.

●    Оптимизиране на условията на труд с цел постигане на добро качество на живот на работното място за персонала на MICHELIN.

Продукт с еднакво качество във всички държави

Нашият промишлен процес ни позволява да възпроизвеждаме продукти с идентични характеристики в международен мащаб. По този начин всяка гума MICHELIN има абсолютно еднакво ниво на качество, независимо дали е произведена в САЩ, Китай или Европа. 

Етапи на процеса на производство на автомобилни гуми

1- Събиране на знания чрез проучване
Ние изучаваме начините, по които хората използват гумите, техните навици на шофиране, за да можем да сме сигурни, че предлагаме гуми, които ще отговорят на нуждите на всички .

2- Разработване и смесване на материалите
В състава на една гума влизат над 200 съставки. Те играят жизненоважна роля за безопасността, горивната ефективност, характеристиките и екологосъобразността. Процентното им съдържание варира в зависимост от вида на гумата, която трябва да бъде произведена.

Тези компоненти се разделят на пет групи:
●    Естествен каучук:
основен компонент на слоевете на протектора
●    Синтетичен каучук: част от протекторите на гумите за леки автомобили, микробуси и гуми 4х4. В момента се провеждат изследвания за разработване на синтетичен каучук (който е от съществено значение за постигане на целевите характеристики), така че да може да се произвежда от по-устойчиви материали, отколкото са нефта или газа.
●    въглеродни сажди и силициев диоксид: използвани като подсилващ агент за подобряване на издръжливостта . Тези компоненти подлежат на рециклиране  Те могат да бъдат преработени и използвани повторно в края на живота на гумата за производството на нови гуми.
●    Метални и текстилни усилващи корди: "скелетът" на гумата, който оформя геометричната форма и осигурява твърдост. Металът също може да се рециклира и в момента се провеждат изследвания за повторното използване на някои текстилни материали, произхождащи от потребителски продукти, различни от гуми, за производството на нови гуми.
●    Многобройни химически агенти: за постигане на уникални свойства като ниско съпротивление при търкаляне или свръхвисоко сцепление

3- Проектиране
Използваме симулации, за да тестваме и селектираме най-добрите концепции, заслужаващи да бъдат разработени. Трудността се състои в това да успеем да сведем до минимум количеството материал, който е нужен за изпълняване на критериите за ефективност. Тези симулации ни позволяват да предвидим характеристиките, които след това ще бъдат потвърдени чрез тестове.

4- Производство
Произвеждаме и пускаме в серийно производство всяка една гума във възможно най-оптимизирания дизайн и оптимални технически характеристики както по отношение на продукта, така и в икономически аспект.

5- Контрол на качеството
Контролът на качеството не е крайна стъпка. Ние следим качеството по време на целия процес.
Качеството трябва да се спазва на всеки етап: проектиране, производство и дистрибуция. 

Какво е устройството на гумата?

infographic tireanatomy 552

Типичната радиална гума се състои от девет основни части.

1- Вътрешна обшивка/камерен слой:
Непроницаем слой от синтетичен каучук, който осигурява херметичност. 

2- Пластове на каркаса:
Слой над вътрешната обшивка, състоящ се от фини тектилни влакна (корди) интегрирани в каучука. 

3- Пета на борда:
Мястото където гумата се закрепва за металната джанта  Предава задвижващи и спирачни усиля от джантата към контактната зона на гумата с пътната настилка.

4 Обръч на борда:
Закрепва се плътно към джантата, за да осигури херметично прилепване и да задържа гумата върху джантата. 

5- Страничен блок:
Предпазва каркаса от удари на гумата в бордюри и камъни  и се отличава със специфичния дизайн на MICHELIN. Върху страницата са изписани важни данни за гумата, ,като например размер на гумата и скоростен индекс. D28

6- Подпротекторен слой:
До голяма степен, този слой определя здравината на гумата.  Изработен е от много фини, устойчиви стоманени нишки, вградени в каучука.  Този слой е достатъчно гъвкав, за да поглъща деформациите, причинени от неравности, дупки на пътя и други препятствия по пътя.

7- Покриващ кевларен пласт (или пояс” zero degree" ):
Този важен защитен слой помага да се запази формата на гумата при бързо шофиране. За да се предотврати разтягане под въздействието на центробежната сила, този усилен пояс е армиран с найлонови корди, вградени в каучуковия слой и поставени в ивица по периферията на гумата .

8- Слоеве на короната (или пояси):
Те осигуряват твърдата основа за протектора.

9- Протектор:
Това е частта, която е влиза в контакт с пътя. Тя осигурява на гумата сцепна сила и сцепление в завой и е проектирана да издържа на износване, изтриване и топлина. Грайферът на протектора е проектиран, за да изпълнява много прецизни функции (сцепление, отвеждане на водата и др.) като включва и специфичен за MICHELIN проекто-конструктивен размер.

Ррециклиране на гуми

По време на първоначалната фаза на проектиране, с цел да бъде сведено до минимум, се взема предвид и глобалното въздействие на гумата върху околната среда, което включва суровини, производство, транспорт, употребата и край на жизнения цикъл. Всяка една от тези стъпки се анализира внимателно, за да се намали въздействието върху околната среда. 

Както ще обясним тук, при производството на нашите гуми отчитаме и въздействието им върху околната среда, взимайки предвид различни аспекти, които не се ограничава единствено дорециклирането им.

Ограничение на използваните суровини 

Една гума е способна да издържа на огромни натоварвания. Всъщност, 35-килограмовите гуми, монтирани на автомобил, могат да носят 2,5 тона няколко десетки хиляди километра при понякога екстремни метеорологични условия от -20°C до над 40°C. За да постигнем тези характеристики и в същото време да опазим околната среда, за производството на нашите гуми ние използваме минимално количество материали.

Как ограничаването на използвания материал допринася за опазването на околната среда?

●    Колкото по-лека е една автомобилна гума, толкова по-малко е енергията, която се разсейва при търкаляне. Това означава по-малък разход на гориво и намалени емисии на CO2.
●    Колкото по-малко е материалът, толкова по-малко ресурси е необходимо да бъдат извличани от планетата, като по този начин опазваме природните ресурси.
●    Използването на по-малко материали означава също така и транспортиране на по-малки количества материали до производственото предприятие, което намалява количествата на необходимата енергия и отделяните емисии на CO2 от транспортните средства. 

Технически показатели, създадени за издръжливост и дълготрайност

MICHELIN са проектирани така, че да предоставят високи показатели до последния километър, т.е. до достигане на законоустановения праг на индикаторите за износване
Нашето ноу-хау ни позволява да осигуряваме отлично ниво на представяне до достигане на горното ограничение, избягвайки по-този начин преждевременната подмяна на гумите.
Използвайки нашите гуми до това ограничение, вместо да ги подменяте твърде рано, Вие намалявате въздействието върху околната среда, като същевременно пестите пари и поддържате гумите си в добро състояние.
Местоположението на индикаторите за износване върху нашите гуми е обозначено от изображението на Човечето на Michelin, което улеснява проверката на степента на износването им.

Човечетата на Michelin указват къде се намират индикаторите за износване на нашите гуми.

Загрижеността ни за ограничаване на въздействието върху околната среда не се състои единствено до намаляване на използваните суровини и удължаване на живота на гумите. Тя ни подтиква да търсим нови начини за рециклиране.

Как да поддържаме непроменливо ниво на технически характеристики, използвайки рециклирани материали?

Това е една от възможностите, предлагани от рециклирането, която проучваме. Не става въпрос само за рециклиране на компоненти от излезли от употреба гуми, с цел производство на нови. Едновременно с това ние проучваме възможностите за рециклирани на продукти, които са доста далеч от гумите, като пластмасовите бутилки например.

Могат ли от компонентите на използвани гуми да се произвеждат други продукти ?

Тази друга възможност на рециклиране се отнася до производството на продукти, които не се предназначени за употреба по пътищата, а на тенис кортове, например. 

Целта е материалите от употребявани гуми да заживеят втори живот в продукти, нямащи нищо общо с първоначалното им предназначение, в рамките на една подходяща и съвместима повторна употреба.

tennis

Къде да изхвърляме износените автомобилни гуми?

Оползотворяване на автомобилните гуми: Най-лесният начин е да ги предадем на местния дистрибутор.
Партньорите на MICHELIN са натоварени със задължението да събират употребявани гуми с цел рециклирането им. Чрез този процес можем да оползотворим части от гумите, превръщайки ги в ценни материали, които могат да се използват за производството на нови гуми.

Във Франция, например, пунктовете за вторични суровини транспортират гумите до центрове, които отговарят за пренасочването им към каналите за рециклиране. Същата процедура се прилага в повечето страни по света.  

best tyre ranking

Вижте нашите наградени гуми  

Използвате уеб браузър, който не се поддържа
Използвате интернет браузър, който не се поддържа от този уебсайт. Това означава, че някои функции може да не работят, както е предвидено. Това може да доведе до странно поведение по време на сърфирането. Използвайте или актуализирайте/ инсталирайте някой от следните браузъри, за да използвате пълноценно този уебсайт