Пълен списък размери на гуми по размерите на джантите

(1566 sizes)

15 цола - 88 гуми
16 цола - 200 гуми
17 цола - 234 гуми
18 цола - 233 гуми
19 цола - 227 гуми
20 цола - 209 гуми
23 цола - 1 гуми